Beth Moen

Jag har alltid fascinerats av trä och träd.
I skogen finner jag inspiration, rekreation, meditation min vardag och min helg. Varje träd har stått på tillväxt i många år innan den hamnar i mina händer. Jag arbetar med yxa, tjäckel, skave och skölp. Jag vill att verktygen ska ge tydliga spår i de färdiga objekten.
Skålar hugger jag framför allt i björk, asp eller al. Men även andra träslag förekommer. Förutom skålar gör jag möbler på beställning, täljhästar och annan slöjd.