Skålar & Figurer

”Skålar hugger jag framför allt i björk, asp eller al. Men även andra träslag. Skålarna som i rått tillstånd är runda får i torkat tillstånd mer av en oval båtform. Ytorna behandlas med tjära, linolja eller äggoljetempera.

Storlekar från 200 mm till 700 mm i diameter. ”    Beth Moen

Täljda figurer av AnneLie Karlsson

Musik för ömsinta

partydjur