Välkommen!

Här kan du se ett urval bilder på vad vi gör.
Form och uttryck, ett ekologiskt tänkande och handens arbete är viktigast för oss.
Trä är ett mycket varmt material som man kan hålla sig kroppsligen och själsligen nära. Få material låter sig bearbetas så villigt. Det blir en hel del arbete för hand, vi vill gärna hålla liv i hantverket.
Verkstaden ligger i Siljansnäs där vi arbetar med möbeltillverkning, konsthantverksutställningar och produktion av täljhästen Gråben.

Beth och AnneLie